SADF

Sammenslutningen af Danske Fodplejere - har til formål at varetage medlemmernes fælles, faglige og erhvervsmæssige interesser. Dette gælder også overfor offentlige myndigheder..

SADF, der blev dannet i 1975, har også til formål at virke for en ensretning og højnelse af medlemmernes faglige standard og arbejde ved at afholde kurser, videreuddannelsestilbud og regionsmøder samt udgivelse af et fagblad, nyhedsbreve og synliggørelse via foreningens hjemmeside.

Det er også SADF's mål at virke som sparringspartner for uddannelsessteder, herunder at være inspirator for at ensrette styrke og højne fagligheden og kvaliteten.

SADF har også til formål at yde kollegial støtte til medlemmerne. SADF medlemmer kan altid kontakte et bestyrrelsesmedlem på e-mail eller telefonisk og få rådgivning i forhold til lovgivning og myndigheder.

SADF registrerede fodplejere har, foruden min. 360 lektioner teoretisk og praktisk fodpleje, gennemgået 410 lektioner i anatomi, fysiologi, sygdomslære m.v.

Alle medlemmer af SADF er gennem en fælles kollektiv forsikring dækket af en erhvervsansvars- og lovpligtig behandlerforsikring.

SADF ønsker at fastholde og løbende udbygge sin position som en betydende brancheforening i sundhedssektoren.

Comments are closed.